Basisteksten

Gelieve hier allemaal de bronvermelding van jullie basistekst te vermelden: zie 2.1.

Yasmine:
Dellemann, O. (2010, februari). Virtuele Psychiatrie? Neuropraxis, 7. Opgeroepen op november 5, 2018, van Springer Link

Sarah:
Moreas, M., & Pickery, J. (2011). De digitale kloof in twee dimensies: Een verdiepende en verbredende kloof. In M. Moreas, J. Pickery. (red.), mediageletterdheid in een digitale wereld (pp. 11 - 38). Brussel: Josée Lemaître.

Amber:
Baay, P. Buismaan, M. Houtkoop, W (2015). Ict-vaardigheden van Nederlandse burgers. P,Baay. M, Buisman. W, Houtkoop, Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld (pp. 17-25). Hertogenbosch: Stichting lezen & schrijven

Heleni:
Soyez, S. (2013) We gaan digitaal… Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Geraadpleegd op 9 november 2018 via http://www.arch.be/docs/brochures/we_gaan_digitaal.pdf

Fébe:
SERV-Secretariaat. (2017). Uitdagingen en kansen van de digitale revolutie. In E. Brynjolfsson, A. McAfee, C.B. Frey & M. Osborne (red.), De transitie naar een digitale samenleving (pp. 13-47). Brussel: SERV

Jens:
Timmer, S. (2014). eHealth, een overzicht. In Timmer S (red.), eHealth in de langdurige zorg (pp.13-54). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Benjamin:
Doguet, L. (2015-2016). Hulpverlening en onze digitale wereld. Kunnen we de sociale media integreren binnen de leefgroep van de rotonda?. Heverlee: UC Leuven-Limburg Campus Sociale School Heverlee. Departement Sociale readaptatiewetenschappen.

Laura
Van den Eynden, Jonas (2010) Levenslang leren. Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende ouderen, 2-71 geraadpleegd http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2682372

Nele
Est, R. van et al (2018). Digitaal burgers betrekken. In R. van Est et al, Waardevol digitaliseren – Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel’. (pp. 43-54). Den Haag: Rathenau Instituut