Basisteksten

Gelieve hier allemaal de bronvermelding van jullie basistekst te vermelden: zie 2.1.

Yasmine:
Dellemann, O. (2010, februari). Virtuele Psychiatrie? Neuropraxis, 7. Opgeroepen op november 5, 2018, van geraadpleegd via Springer Link

Sarah:
Moreas, M., & Pickery, J. (2011). De digitale kloof in twee dimensies: Een verdiepende en verbredende kloof. In M. Moreas, J. Pickery. (red.), mediageletterdheid in een digitale wereld (pp. 11 - 38). Brussel: Josée Lemaître.