Basisteksten

Gelieve hier allemaal de bronvermelding van jullie basistekst te vermelden: zie 2.1.

Yasmine:
Dellemann, O. (2010, februari). Virtuele Psychiatrie? Neuropraxis, 7. Opgeroepen op november 5, 2018, van Springer Link

Sarah:
Moreas, M., & Pickery, J. (2011). De digitale kloof in twee dimensies: Een verdiepende en verbredende kloof. In M. Moreas, J. Pickery. (red.), mediageletterdheid in een digitale wereld (pp. 11 - 38). Brussel: Josée Lemaître.

Amber:
Baay, P. Buismaan, M. Houtkoop, W (2015). Ict-vaardigheden van Nederlandse burgers. P,Baay. M, Buisman. W, Houtkoop, Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld (pp. 17-25). Hertogenbosch: Stichting lezen & schrijven

Heleni:
Soyez, S. (2013) We gaan digitaal… Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Geraadpleegd op 9 november 2018 via http://www.arch.be/docs/brochures/we_gaan_digitaal.pdf

Fébe:
SERV-Secretariaat. (2017). Uitdagingen en kansen van de digitale revolutie. In E. Brynjolfsson, A. McAfee, C.B. Frey & M. Osborne (red.), De transitie naar een digitale samenleving (pp. 13-47). Brussel: SERV

Jens:
Timmer, S. (2014). eHealth, een overzicht. In Timmer S (red.), eHealth in de langdurige zorg (pp.13-54). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Benjamin:
Doguet, L. (2015-2016). Hulpverlening en onze digitale wereld. Kunnen we de sociale media integreren binnen de leefgroep van de rotonda?. Heverlee: UC Leuven-Limburg Campus Sociale School Heverlee. Departement Sociale readaptatiewetenschappen.

Laura
Van den Eynden, Jonas (2010) Levenslang leren. Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende ouderen, 2-71 geraadpleegd http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2682372

Nele
Van Est, R., de Bakker, E., van den Broek, J., Deuten, J., Diederen, P., van Keulen, I., Korthagen, I. & Voncken, H. (2018). Waardevol digitaliseren – Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel’. In Van Est, R., de Bakker, E., van den Broek, J., Deuten, J., Diederen, P., van Keulen, I., Korthagen, I. & Voncken, H. (red.), Digitaal burgers betrekken. (pp. 43-54). Den Haag: Rathenau Instituut