Jens

Barmak, S. (2013). Mozilla takes a bite out of cookies.(disabling third-party cookies could impact Internet marketing). Canadian Business, 86(6), 13-14.

Boonstra, A. en anderen. (2008). Kijken op afstand, een leerzaam alternatief. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van Koala telecare en telecure. Groningen: Rijksuniversiteit (RuG/

Boshuizen, D. (2008). Zorg-op-afstand met behulp van ICT. Deelproject: inventarisatie van praktijkvoorbeelden en stimuleringskansen. Den Haag: Nictiz.

De Goeij, E., & Schilp, J. (2014). Medische technologie: incidenten verklaard. Tijdschrift voor verpleegkundigen, 124, 49-52.

De Groot, G. (2008). In ontmoeting: een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen. Amsterdam: SWP.

De Groot, G. (2010). Chatten: uitdaging of drempel!?!: Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening. Amsterdam: SWP.

De Smaele, H., & Braeckman, A. (2005). Pers overal nieuws uit. Persvrijheid in de wereld.

Dieben, M. (11, december, 2018). Vzw Basis streeft naar vernieuwde website. Het Belang van Limburg, 10-11.

Diehl, S. (2013). Media and Convergence Management. Berlin, Heidelberg. Springer: Berlin Heidelberg.

EEN. & Volt. (2014). De mazen van het net. België.

Groot, G. de (2010). Chatten: uitdaging of drempel? Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening. Amsterdam: Uitgeverij S.W.P.

Guez, G. (2012). Transposition du « Paquet Télécom »: Renforcement de la protection des consommateurs et de leurs données personnelles**Frédéric Lecomte, Avocat, Stehlin & Associés. Revue Francophone Des Laboratoires, 2012(441), 93-94.

Het beschikbare zorgpersoneel stijgt niet evenredig, waardoor krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Bij ongewijzigd beleid zal in 2030 25 procent van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken om aan de toegenomen vraag tegemoet te komen (Ken, L, 2008, p2).

Hoof, J. van, Wouters, E. (2012). Zorgdomotica. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.

Leeuwen, H. van, Teeuw, W.B. & Griffioen, P.S. (2009). De computer verdwijnt, leve de computer!
Leurs, R., Crone, V. (2014). Media. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Meyfroot, K. (2016). App je hem al?: Educatieve apps in het lager onderwijs [eindwerk]. Torhout: Katholieke Hogeschool VIVES: Torhout.

Mul, M. de, Adams, S, Aspria, M, Bal, R, Otte-Trojel, T. (2013) Patiëntportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland. Rotterdam: Erasmus iBMG.

NPO. & De strijd. (2015). De nieuwe arbeider. Nederland.

NPO.& Tegenlicht. (2015). Het werken van morgen. Nederland.

Ortiz, L. (2010). Cookies. Literary Review, 54(1), 93-94.

Peeters, J, Bie, J. de, Friele, R, Wiegers T. (2013). Technologie in de zorg thuis, nog een wereld te winnen. Overzichtstudies. Utrecht: NIVEL.

Peeters, J.M., Francke, A.L. (2009). Monitor Zorg-op-afstand, Verslaglegging van de peiling eind 2008/begin 2009. Utrecht: Nivel.

Peeters, J.M., Francke, A.L. (2009). Monitor Zorg-op-afstand, Verslaglegging van de peiling eind 2008/begin 2009. Utrecht: Nivel.

Raad voor Volksgezondheid en Zorg. (2010). Gezondheid 2.0, u bent aan zet. RVZ: Den Haag.

Raad voor Volksgezondheid en Zorg. (2010). Gezondheid 2.0, u bent aan zet. RVZ: Den Haag.
RHO).

Timmer, S. (2010) Patiënt aan de knoppen, inventariserend onderzoek naar eHealth (interventies) en empowerment.

Timmer, S. (2010) Patiënt aan de knoppen, inventariserend onderzoek naar eHealth (interventies) en empowerment.

Timmer, S. (2010). Empowerment, het begrip ontleed.

Timmer, S. (2010). Empowerment, het begrip ontleed.

Timmer, S. (2011) eHealth in de praktijk, handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Timmer, S. (2011) eHealth in de praktijk, handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Timmer, S. (2011). EHealth in de praktijk: Voor iedereen die wil kennismaken of opstarten met eHealth. Houten: Bohn Stafleu Loghum.

Timmer, S. (2014). eHealth, een overzicht. In Timmer S (red.), eHealth in de langdurige zorg (pp.13-54). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van der Kruk, T. (2009). Het managen van medische technologie. Tijdschriften voor verpleegkundigen, 119, 40-41.

Van Hoof, J. (2002).Het beslag inzake namaak. Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen.

Van Hoof, J. (2014). Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Leeuwen, H. (1967). Werking en onderhoud van landbouwtrekkers en motoren. Doetinchem: Misset.

Van Molle, L., Rosier, K., & Caimo, K. (2017). Repertorium van de Belgische pers voor landbouw/platteland vanaf de 18de eeuw tot 2000.

Vande Woestyne, C. (2018). Smartphone [eindwerk]. Brugge Katholieke Hogeschool Vives Brugge.

Velde, F. van der, Cihangir, S. & Borghans, H.I. in opdracht van Inspectie voor de gezondheidszorg (mei 2008). EHealth en domotica in de zorg: Kans of risico? Utrecht: Prismant.

Verbrugge, A., Van Baardewijk, J. (2017). Amsterdam: Boom Uitgevers.

Verstappen, J. (2015). Apps voor tablets en hun didactische meerwaarde [eindwerk. Turnhout: Thomas More Kempen.

Verstraete, H., Garabedian, D., & Degée, J. (2009). Sleutels om de fiscale pers te begrijpen.
VGN (2009) Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg. Utrecht: VGN.

Vleugels, A. (2005). Technologie en patiëntveiligheid. Acta Hospitalia, 45, 96-99.