Laura

Dit is mijn bronnenlijst van alle gebruikte bronnen in mijn SADAN opdracht:

Van den Eynden, Jonas (2010) Levenslang leren. Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende ouderen, 2-71 geraadpleegd http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2682372

(Jonas, 2009-2010) De digitale kloof is een fenomeen dat vaak besproken wordt de laatste jaren. Er zijn verschillende onderzoeken gebeurt om deze kloof te verklaren en trachten te verkleinen. We kunnen stellen dat de digitale kloof bestaat tussen mensen die in het bezit zijn of gebruik maken van computer en Internet ten opzichte van de personen die dit niet doen.
als je onbewust de ene gedachte met de andere verbindt Voorbeeld: `associatief denken`
https://www.encyclo.nl/begrip/associatief

De doelen van Citizen First zijn: “ de digitale kloof dichten, sociale inclusie bevorderen en het beleid dichter bij de burger brengen. De burger staat centraal.
Tekst zelf
consumentenkrediet of goederenkrediet is een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid.
https://www.encyclo.nl/begrip/associatief

eenzame senioren die door een handicap of chronische ziekte aan huis gebonden zijn in contact te brengen met anderen door het gebruik van pc en Internet, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of tegengegaan”.
Tekst zelf
motivatie die ontstaat vanuit een externe bron, bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning of een straf bij een bepaalde handeling.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intrinsieke_en_extrinsieke_motivatie

doorgaans gebezigd voor een nevenvestiging, bijkantoor of dochteronderneming. Het is dus een zaak of onderneming waarbij de eigenaar zelf niet de hoofdvestiging ter plekke heeft. Vele grote winkelketens hebben aldus filialen in diverse plaatsen, die opereren onder het merk van de hoofdvestiging of van het overkoepelende concern.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filiaal

Informatie- en communicatietechnologie. Het geheel van methoden, producten en diensten die zijn gebaseerd op informatica , micro-elektronica en telecommunicatie
https://www.encyclo.nl/begrip/ICT

komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Deze handelt niet om een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontkomen, maar vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit op het moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intrinsieke_en_extrinsieke_motivatie

is in de context van computers hardware die niet behoort tot de centrale rekeneenheid maar 'ernaast' gebruikt wordt om de computer geschikt te maken voor een bepaalde taak.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Randapparatuur_(informatica)

Secure Copy Protocol, een manier om computerbestanden veilig tussen twee computers over te brengen
https://nl.wikipedia.org/wiki/SCP

die of dat verband houdt met een strategie Voorbeelden: `een strategisch plan voor de komende vijf jaar`, `een strategisch belangrijke beslissing`
https://www.encyclo.nl/begrip/strategisch

als iets samenhangt met de manier waarop iets is opgebouwd Voorbeelden: `structurele financiële steun voor onderzoek`, `structurele verbeteringen aanbrengen
https://www.encyclo.nl/begrip/structureel

Van Dijk J. (2005). The Deepening Divide – Inequality in the information Society. Sage Publications.

Hickman, J.M., Rogers, W.A., Fisk, A.D.(2007). Training older adults to use new technology. Journals of Gerontology, 62B, 77-84

Chamberlin (1998). Grondslagen van de Ergotherapie

Steyaert en De Haan (2007). Jaarboek ICT en samenleving 2007: gewoon digitaal. http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19892&type=org

Steyaert (2000). Digitale vaardigheden: Geletterdheid in de informatiesamenleving. http://www.steyaert.org/jan/publicaties/

Schalock, R., Gardner, J., & Bradley, V. (2007). Quality of life of persons with intellectual and other developmental disabilities: Applications across individuals, organizations, systems, and communities. Washington, DC: American Association on intellectual and developmental disabilities.

Van Dijk (2003). De digitale kloof wordt dieper: van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT. http://www.gw.utwente.nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/digit ale_kloof_wordt_dieper_va.pdf

Ryan en Deci (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. http://www.unco.edu/cebs/psychology/kevinpugh/motivation_project/resources/ryan_d eci00.pdf

Brady, M., Holt, S., Welt, B. (2003). The experience of peer teaching in lifelong learning institutes. http://www.usm.maine.edu/olli/national/pdf/USM-Peer_Teaching.pdf

Hickman, J.M., Rogers, W.A., Fisk, A.D.(2007). Training older adults to use new technology. Journals of Gerontology, 62B, 77-84
Van Dijk (2003). De digitale kloof wordt dieper: van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT. http://www.gw.utwente.nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/digit ale_kloof_wordt_dieper_va.pdf

Steyaert en De Haan (2007). Jaarboek ICT en samenleving 2007: gewoon digitaal. http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19892&type=org

Chamberlin (1998). Grondslagen van de Ergotherapie
Van Dijk J. (2005). The Deepening Divide – Inequality in the information Society. Sage Publications.
Hickman, J.M., Rogers, W.A., Fisk, A.D.(2007).
Training older adults to use new technology. Journals of Gerontology, 62B, 77-84
Van Dijk (2003). De digitale kloof wordt dieper: van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT. http://www.gw.utwente.nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/digit ale_kloof_wordt_dieper_va.pdf

Steyaert en De Haan (2007). Jaarboek ICT en samenleving 2007: gewoon digitaal. http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19892&type=org

Chamberlin (1998). Grondslagen van de Ergotherapie
Van Dijk J. (2005). The Deepening Divide – Inequality in the information Society. Sage Publications.

Schalock, R., Gardner, J., & Bradley, V. (2007). Quality of life of persons with intellectual and other developmental disabilities: Applications across individuals, organizations, systems, and communities. Washington, DC: American Association on intellectual and developmental disabilities.

Steyaert (2000). Digitale vaardigheden: Geletterdheid in de informatiesamenleving. http://www.steyaert.org/jan/publicaties/

Brady, M., Holt, S., Welt, B. (2003). The experience of peer teaching in lifelong learning institutes. http://www.usm.maine.edu/olli/national/pdf/USM-Peer_Teaching.pdf

De Haan, J (2011), Digital skills in perspective: a critical reflection on research and policy. Media studies, pp.125-138

De Haan, Jos (2013), De eenheid van de Nederlandse sociologie. Mens en maatschapij, pp.346-349

De Haan, J (2004), beleid in praktijk. Amsterdam: Boom.

Steyaert, J (2015), Propagation of conformational changes during μ-opioid receptor activation. Vol.524(7565), pp.375-8

Steyaert, J (1973), Arbeidsovereenkomst: handarbeiders en bedienden, Gent: Story-Scientia

Van Dijk, J(2015), Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Vol.43(2), pp.127-132

De Haan, J & Sonck, N (2012), Digital Skills in Perspective: A Critical Reflection on Research and Policy. Medijske Studije, Vol.3(6), pp.125-138

De haan, J & Rijken, S & van Dijk, L (2000), Digitalisering van de leefwereld: een onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid. Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau

Steyaert, J & De haan, J (2001), Geleidelijk digitaal : een nuchtere kijk op de sociale gevolgen van ICT. Den Haag : Sociaal en cultureel planbureau

De Haan, J & Huysmans, F & Steyaert, J ( 2002), Van huis uit digitaal : verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school, Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau
Van Gyes, G. (2001), Een onvolledige strijd: sociale verkiezingen en democratie cijfermatig bekeken,
Leuven : Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

Hendrikx. F, (2010),
"En, slaapt ie al door?" Nachtvoedingen, fysiologisch, en ook sociologisch???
S.l. Katholieke Hogeschool Limburg

Malevé, Emon, (2009), Stevig in de storm?: Materialise NV cijfermatig bekeken Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven

De Schuyter, T, (2013), Kwantificeren van de verkoopteam presentaties: kunnen de presentaties van een verkoopteam aan de hand van een cijfermatig model worden weergegeven?, Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven, België

Mertens, E, (2011),
Vegetarisme in de grootkeuken: Drempels en noden die leven bij de verantwoordelijken
Geel : Katholieke Hogeschool Kempen, België

Huyghebaert, M (2015), Identiteit in diversiteit: Over de identiteit van katholieke scholen, het christelijk leraarschap, het hermeneutisch-communicatief model en 'Edward Scissorhands' ,Torhout :Katholieke Hogeschool VIVES Torhout, België

/

Naschridt
C. A. Verrijn Stuart in De Economist (1937)

Foutieve formules in het bevolkingsvraagstuk
Ir. J. B. Ubbink in De Economist (1937)

Boekbesprekingen
C. H. Schouten, J. Tinbergen, L. Traas, F. J. Clavaux… in De Economist (1964)

Gele hesjes blijven Franse retailers omzet kosten (2018, 13december). Retail Detail Belgique. Geraadpleegd op 14 december 2018. Via https://academic.gopress.be/nl

Meer dan 80.000 mensen werken in de evenementensector (2018, 13 december). Kmo insider. Geraadpleegd op 14 dembember 2018. Via https://academic.gopress.be/nl

Waarom blokkeert kabinet Homans Belgische klimaatambities? (2018, 12 december). Geraadpleegd op 14 december 2018. Via https://academic.gopress.be/nl

De Jongh, F & Kok, B, (2015), assestment doen, unieboek

Van Leeuwen, H, (1970), oragniasaties veranderen met programmas, copyright protected

De Ruyver, B, (2009), Do's and don'ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid, academic press

German Joyns, GUI_voeding (videobestand). Geraadpleegd op 14 december 2018 via https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=3349

Lan Party (videobestand). Geraadpleegd op 14 december 2018. Via https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=1505

JClic (videobestand). Geraadpleegd op 14 december 2018 via. Via https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=1223

26/10/2018). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018 (B.S.05/12/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

(09/10/2018). Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming van 14 oktober 2018 waarborgen (B.S.12/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

(28/09/2018). Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage (B.S.12/11/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

(28/09/2018). Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 (B.S.04/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

(25/09/2018). Ministerieel besluit tot de vaststelling van het gebied ‘Abdij van Kolen en de Kolenberg’ in de landschapsatlas (B.S.24/10/2018). Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://codex.vlaanderen.be/

Huysmans, F (2018, 10 november). De analoge kloof. Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://warekennis.nl/de-analoge-kloof/

Rousseau, R (2018, 12juni). Het digitale gedrag van de Belgen: de belangrijkste cijfers. Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://www.karott.be/nl/digitale-gedrag-belgen-belangrijkste-cijfers/

Rousseau, R (2018, 12juni). Het digitale gedrag van de Belgen: de belangrijkste cijfers. Geraadpleegd op 15 december 2018 via https://www.karott.be/nl/digitale-gedrag-belgen-belangrijkste-cijfers/